LNG-vrachtwagens vervuilen lucht 5 keer meer dan dieselvrachtwagens

Vrachtwagens aangedreven door vloeibaar aardgas (LNG) vervuilen de lucht tot vijf keer meer dan dieselvrachtwagens en zijn niet beter voor het klimaat. Dit blijkt uit een rapport van Europese transportorganisatie Transport & Environment (T&E) dat testen op de weg uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse overheid analyseert. Ook in België stimuleert de overheid LNG. Bond Beter Leefmilieu roept op om meteen voor emissievrije voertuigen te kiezen en subsidies voor gas te stoppen.

Laurien Spruyt, beleidsmedewerker mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu: “Het Vlaamse klimaatplan beschouwt CNG en LNG als volwaardige overgangsbrandstoffen. Terwijl de impact op het klimaat soms groter is dan bij diesel(vracht)wagens en de effecten op luchtkwaliteit nefast zijn. Je kunt in België nog altijd premies krijgen voor voertuigen die rijden op gas. En je betaalt geen accijnzen aan de pomp. Door geld te investeren in deze voertuigen, zetten we ons voor tientallen jaren vast met een nieuwe fossiele brandstof, terwijl we fossiele brandstoffen net zo snel mogelijk moeten uitfaseren. De overheid kan beter meteen investeren in elektrische laadinfrastuctuur.”

Impact op luchtvervuiling

Vrachtwagenfabrikanten beweren dat LNG een milieuvriendelijke oplossing is, maar deze resultaten tonen het tegendeel aan. De drie LNG-vrachtwagens, die door TNO voor de Nederlandse overheid getest werden, stoten 2 tot 5 keer meer giftige NOx uit dan de dieselvrachtwagen met het laagste testresultaat bij het rijden op een combinatie van stedelijke gebieden, regionale wegen en snelwegen. Bij het rijden in dorpen en steden stoten de gastrucks 2 tot 3,5 keer meer NOx uit dan de geteste dieselwagen met de laagste uitstoot. Vrachtwagens aangedreven door biomethaan (biogas) zouden dezelfde uitstoot van luchtverontreinigende stoffen hebben als vrachtwagens die op fossiel gas rijden, omdat de brandstofeigenschappen hetzelfde zijn.

Fijn stof

Stef Cornelis, manager schone vrachtwagens bij T&E: “LNG-trucks zijn niet schoon en kunnen zelfs vervuilender zijn dan diesel. Het is tijd dat beleidsmakers hun beleid herevalueren en een einde maken aan subsidies voor LNG-trucks, investeringen in LNG-infrastructuur en belastingvoordelen voor wat gewoon een andere vervuilende fossiele brandstof is.”

Geen klimaatoplossing

Ook voor het klimaat vormen vrachtwagens op gas geen oplossing: aan de uitlaat stoten LNG-vrachtwagens minder broeikasgasemissies uit dan diesels. Maar T&E berekende dat als ook de broeikasgasemissies van de ontginning en het transport van het gas (inclusief methaanlekken) in rekening gebracht worden, LNG-vrachtwagens slechter voor het klimaat zijn dan diesels, of slechts een klein voordeel opleveren afhankelijk van de gebruikte technologie [5].

Overheid gooit geld naar LNG

Toch ondersteunen Europese overheden LNG-voertuigen met belastingsvoordelen, vrijstellingen van tolgelden en subsidies (zie onderstaande tabel). 

Stef Cornelis concludeert: “De gasindustrie probeert wanhopig beleidsmakers ervan te overtuigen dat gastrucks een klimaatvoordeel hebben omdat ze hun markt willen laten groeien. [6] [7] Gas is echter, net als olie en kolen, een fossiele brandstof en moet dus worden uitgefaseerd. Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat LNG-vrachtwagens niet bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. En dat voluit moet ingezet worden op emissievrije voertuigen.”