Een van de voordelen van vrijwilligerswerk is dat je je gelukkiger voelt

Vraag je je af wat de voordelen van vrijwilligerswerk zijn? Mensen die aan vrijwilligerswerk doen, voelen zich over het algemeen gelukkiger. Dat zegt het Nederlandse Centrale Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van nieuwe analyses.

Van de mensen die aan vrijwilligerswerk doen, zegt 91 procent gelukkig te zijn, tegen 85 procent van de mensen die geen vrijwilligerswerk doen.

Voor het onderzoek werden tussen 2013 en 2018 gegevens verzameld van ruim 45.000 Nederlanders van vijftien jaar of ouder. Zij gaven op een schaal van 1 tot en met 10 aan in welke mate ze zichzelf een gelukkig mens vinden. Hierbij staat een 1 voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig.

Vaker gelukkig

Vrijwilligers geven vaker aan gelukkig te zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Van die vrijwilligers gaf 91 procent aan zichzelf gelukkig te vinden met een score van 7 of hoger, tegen 85 procent van de niet-vrijwilligers.

Het aandeel dat zich ongelukkig voelt is bij mensen die geen vrijwilligerswerk doen bijna twee keer zo groot als bij vrijwilligers.

Of mensen vaker gelukkig en tevreden zijn doordat ze vrijwilligerswerk doen, of dat mensen die zich gelukkig en tevreden voelen zich vaker als vrijwilliger opgeven en inzetten, is niet onderzocht.

De onderzochte groep vrijwilligers bleek wel vaker hoogopgeleid dan de niet-vrijwilligers.

Hoog persoonlijk welzijn

Van de vrijwilligers gaf 65 procent aan over een ‘hoog persoonlijk welzijn’ te beschikken. Hieronder vallen onder meer tevredenheid over de financiële situatie, tevredenheid met de lichamelijke gezondheid en het gevoel van veiligheid.

Van de niet-vrijwilligers had slechts 54 procent een hoog persoonlijk welzijn.

Meer uren maakt niet gelukkiger

In 2018 besteedden vrijwilligers gemiddeld 4,4 uur per week aan hun vrijwilligerswerk.

Meer uren vrijwilligerswerk doen gaat volgens de analyse van CBS niet samen met meer welzijn. Naarmate vrijwilligers meer uren actief zijn, neemt het aandeel met een hoge score (7 of hoger) op de persoonlijke welzijnsindex dus niet toe.

Overtuigd van de voordelen van vrijwilligerswerk? Hier vind je een overzicht van vacatures.