BEN bouwen: de zeven voorwaarden waar je aan moet voldoen

Bijna-energieneutraal wonen (BEN) wordt vanaf 2021 een verplichting voor elke nieuwe bouwaanvraag. Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein wil met het Vlaamse energievisie & -pact iedereen goed voorbereiden op de toekomst. Zo wordt het verplichte E-peil vanaf dit jaar al stapsgewijs aangescherpt om tegen 2021 op het vereiste E30 te komen. Tegelijk zijn er vanaf nu ook al een hele reeks tegemoetkomingen en voordelen om je woning BEN te maken. Maar wat is BEN nu juist?

BEN staat voor “Bijna-EnergieNeutraal” en is dus een woning, appartement of kantoor dat weinig energie verbruikt voor verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. De energie die toch nodig is, wordt gehaald uit hernieuwbare bronnen. Vanaf 2021 zal iedereen in België en Europa alleen nog volgens deze standaard mogen bouwen. Maar waarom wachten met wat je nu al kan doen? Door nu al voor de BEN-bouwwijze te kiezen draag je niet enkel bij aan het milieu, je bent ook zeker naar de toekomst toe dat je woning of kantoor niet in waarde zal dalen.

Een BEN-gebouw biedt bovendien niet enkel belangrijke voordelen op vlak van comfort en milieuvriendelijkheid, maar ook op financieel vlak. Denk maar aan de lage energiefactuur die je zal hebben en de verschillende premies en belastingvoordelen die je ermee hebt.

Om BEN te bouwen moet je woning (of appartement) voldoen aan zeven voorwaarden.

1. Het E-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan E30.

De energetische prestatie van een gebouw wordt uitgedrukt in een E-peil. Om dit te berekenen wordt de isolatie, de oriëntatie, de verwarming en de ventilatie in kaart gebracht. Hoe lager de E-score, hoe minder energie je verbruikt. De huidige EPB-eisen komen overeen met een E-peil van E50, daarom wordt dit in de komende jaren verstrengd. In 2018 zal het nog E40 mogen bedragen, in 2020 E35. Geen onoverkomelijke zaak aangezien in 2012 al 1 op de 25 woningen voldeed aan het E30-peil.

2. Het K-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan K40.

De energiezuinigheid van een gebouw wordt uitgedrukt in het K-peil. Het wordt berekend aan de hand van de U-waarden van alle verschillende constructiedelen (muur, vloer, dak, venster, …). Hoe beter de isolatie van het gebouw, hoe lager het K-peil. Naar de toekomst toe moet er geen extra inspanning geleverd worden aangezien in Vlaanderen alle nieuwbouwwoningen al sinds 1 januari 2012 een K-peil van maximum 40 moeten hebben.

3. De constructiedelen moeten aan specifieke, maximum U-waarden voldoen.

De U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel en wordt uitgedrukt in W/m²K. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat wanneer het verschil tussen de binnenen de buitentemperatuur 1°C is. De U-waarde wordt bepaald door de dikte en de lambda-waarde van de materialen waaruit een constructiedeel bestaat.

4. De netto-energiebehoefte voor verwarming is gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m²

Deze eis is nu al van toepassing voor nieuwe bouwaanvragen, hier verandert dus niets.

5. Het risico op oververhitting moet beperkt zijn

In een BEN-woning moet de oververhittingsindicator kleiner zijn dan 6.500 Kh. Deze eis geldt nu al, enkel de berekeningsmethode wijzigt.

6. Verplichte ventilatievoorzieningen

De ventilatievoorzieningen in een BEN-woning moeten voldoen aan de voorwaarden van het Energiebesluit van 19 november 2010. Dit besluit definieert ook de EPB-eisen vandaag, er is dus geen verschil met de huidige vereisten.

7. Energie uit hernieuwbare bronnen

Een BEN-woning moet zijn energie grotendeels uit hernieuwbare bronnen halen. Dit moet beantwoorden aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden. De hoeveelheid hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte moet 10 kWh bedragen. Dit kan bekomen worden door het gebruik van een of meerdere technieken: een zonneboiler met collector, een fotovoltaïsche installatie, een warmtepomp, een biomassa-installatie, een aansluiting op een net voor stadverwarming of –koeling die voor minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen komt of een participatie in een project in hernieuwbare energie in je provincie.

 

Alle info over BEN leest u hier.