Steeds meer publieke laadpunten voor elektrische wagens

Op 1 januari 2020 waren er 3.814 publieke laadpunten in Vlaanderen, waarvan 90 snellaadpunten. In 2019 werden ook de eerste ultrasnelladers geplaatst. De laadpunten worden in kaart gebracht door het Vlaams Departement Omgeving dat het actieplan ‘Clean Power for Transport’ coördineert. Het gaat om laadpunten verspreid over heel Vlaanderen die voor iedereen met een elektrische wagen op elk moment toegankelijk zijn. Bijna 9 op 10 van de Belgische publieke laadpunten bevindt zich op Vlaams grondgebied. Ook worden er steeds meer laadpunten bij bedrijven geïnstalleerd. 

Publieke laadpunten Vlaanderen

De laatste drie jaar nam het aantal laadpunten in Vlaanderen gestaag toe. In 2017 en 2018 werden er zo’n 1.300 publieke laadpunten per jaar geplaatst, in 2019 kwamen er ongeveer 700 bij. Op 1 januari 2020 konden al 3.814 elektrische wagens tegelijkertijd laden aan een publiek laadpunt. Bovendien is dit laadnetwerk mooi verdeeld over het gewest, al 297 van de 300 Vlaamse gemeenten beschikken over minstens één publiek laadpunt. Merk wel op dat het hier niet om het aantal laadpalen gaat; een laadpaal heeft doorgaans twee laadpunten.
 
In de grotere steden zijn er meer laadpunten dan in de kleinere gemeenten. Gent is koploper met 296 publieke laadpunten voor elektrische wagens. Ook Antwerpen en Mechelen hebben meer dan 100 publieke laadpunten op hun grondgebied.

Slechts 3 gemeenten beschikten eind 2019 nog niet over een publiek laadpunt nl. Kaprijke, Moorslede en Sint-Laureins.
Bekijk de locatie van alle laadpunten op https://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen.

Eerste ultrasnelladers

ultrasnellader

Van de 3.814 publieke laadpunten hebben 3.724 een maximum vermogen van 22 kW. De overige 90 punten zijn snellaadpunten of ultrasnellaadpunten met een vermogen van 43 kW of meer. In september 2019 werden de allereerste ultrasnelladers geplaatst nl. acht laadpunten van 350 kW aan het tankstation langs de E40 in Wetteren (foto). Hier kunnen bepaalde elektrische modellen in minder dan 10 minuten opladen. Ondertussen gaat de uitrol in 2020 verder. In januari en februari kwamen er al meer dan 200 laadpunten bij en werd de kaap van 4.000 publieke laadpunten overschreden. 

Meer elektrische wagens in het straatbeeld

Naast het laadnetwerk breidt ook het aanbod aan elektrische modellen steeds verder uit, wat duidelijk te zien is in het straatbeeld. Op 1 januari 2020 reden er 46.500 elektrische wagens rond, waarvan 13.800 batterij elektrisch (volledig elektrisch). Alle andere zijn plug-in hybrides, die 20-50 km elektrisch kunnen rijden en naast een elektrische motor ook een verbrandingsmotor hebben. Gemiddeld  rijden er dus 12 elektrische wagens rond per publiek laadpunt. Dat is een goede verhouding rekening houdende met het hoge aandeel plug-in hybrides en de mogelijkheden in Vlaanderen om privé of op het werk  te laden. 

Steeds meer bedrijfsleiders kiezen voor elektrische mobiliteit

Elektrisch rijden is in opmars bij de Vlaamse bedrijven. Bijna 5 procent van alle bedrijfsvoertuigen gekocht in 2019 waren batterij elektrisch, nog eens 5 procent waren plug-in hybride. Meer dan de helft van de volledig elektrische wagens die in 2019 nieuw werd gekocht, stond op naam van een bedrijf nl. 3.516 wagens op een totaal van 6.575. Dat is exclusief de leasewagens. 
Het Vlaams Departement Omgeving draagt zijn steentje bij aan de overschakeling naar elektrisch rijden. Na een eerste wagen en laadpunt enkele jaren geleden, komen er in de loop van dit jaar nog tien batterij elektrische voertuigen bij voor dienstverplaatsingen van bv. inspectiediensten.