Rookhinder beperken van houtstook

Stoken met hout voor de verwarming van je woning of voor de gezelligheid is minder onschuldig dan het lijkt. Een juist stookgedrag en een correcte afvoer van de rookgassen via de schoorsteen is belangrijk. Het kan de uitstoot van fijn stof en andere schadelijke stoffen aanzienlijk beperken. Het binnendringen van schadelijke rookgassen in je gebouw of bij je buren via ventilatiesystemen, luchtroosters of ramen is een vorm van rookhinder die je kan voorkomen of beperken.

Schone(re) rook

Een eerste vereiste voor minder rookhinder is zorgen voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de rook. Goede verbranding, optimale installatie, correct gebruik met zuiver en droog hout, en onderhoud van de houtkachel en schouw. Pelletkachels hebben doorgaans een zeer goede verbranding.

Vermijd vooral het gebruik van open haarden en open kachels, gebruik nooit afvalhout en sluit je luchttoevoer nooit volledig af, ook niet om het vuur te laten overnachten.

Vuur juist aanmaken voor minder rookhinder

Gebruik bij voorkeur de omgekeerde of Zwitserse methode om het vuur aan te maken. In onderstaand filmpje zie je hoe dat moet.De belangrijkste tips om je houtverwarmingstoestel correct te gebruiken en correct te stoken vind je in de code van goede praktijk.

Verdunnen

Een tweede belangrijk element om hinder verder te beperken is een snelle verdunning en verspreiding van de rookgassen, weg van ventilatieopeningen, ramen en open terrassen.

Dat lukt alleen met een schoorsteen die voldoende hoog boven de dakrand van een plat dak of boven de nok van een hellend dak en de aanpalende gebouwen uitsteekt en voldoende verwijderd is van ramen en aanvoeropeningen van ventilatiesystemen (van jezelf en je buren).

Bovendien moet de diameter van het schoorsteenkanaal aan je kachel zijn aangepast. Anders trekt de schoorsteen slecht. Een vak­specialist kan zorgen voor de juiste afmetingen, materiaalkeuze, isolatieniveau en veilige en correcte plaatsing van de schoorsteen (met een minimum aan bochten of verslepingen) en een correcte aan­sluiting op de houtkachel.

Zorg er ook voor dat het hoogteverschil tussen de uitmonding van de schoorsteen en luchttoevoeropeningen in de nabije omgeving (bijv. van een ventilatiesysteem) minstens 2 meter bedraagt.

Bron: VMM