Ook de gezonde zeebries bevat nu microplastics

Aan de zeebries worden veel gezondheidsvoordelen toegeschreven. Maar uit onderzoek blijkt dat de bries ook opvallend veel microplastics aan land brengt. 

De vervuiling van oceanen met plastic heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen, maar tot nog toe werd meestal aangenomen dat het plastic dat in de oceanen terechtkomt daar ook blijft. 

Een nieuwe studie van de Universiteit van Strathclyde en het Observatoire Midi-Pyrénées aan de Universiteit van Toulouse toont nu aan dat het plastic ook terug op het land terecht kan komen via de zeebries. 

Cloud catcher

Het team onderzocht de zeespray, zeewater dat in de lucht verneveld is, op stranden langs de Atlantische kust in het Franse Aquitaine. Ze gebruikten daarvoor een ‘cloud catcher-machine’, die de waterdruppels opvangt en analyseert in combinatie met de windrichting en de snelheid.

Het team ontdekte zo plastic partikels van 5 tot 140 micrometer in de lucht. De hoogste concentraties waren te vinden bij zeemist, die door de branding werd gegenereerd: tot 19 deeltjes per kubieke meter.

De resultaten, gepubliceerd in het tijdschrift PLoS One, laten zien dat microplastics in de oceaan op minstens twee manieren kunnen worden overgedragen naar de lucht: door middel van ‘bubble burst ejection’, of uiteenspattende luchtbellen, en via ‘wave action’, bijvoorbeeld door harde wind of turbulente zeeën.

Grote afstanden

Die fenomenen moeten niet vlak voor de kust gebeuren. Eerdere studies hebben al aangetoond dat microplastics over lange afstanden in de atmosfeer kunnen worden vervoerd door wind. 

“Zeebries wordt traditioneel beschouwd als schone lucht, maar uit deze studie blijkt dat er verrassend veel microplastic deeltjes worden meegenomen”, zegt Steve Allen, wetenschapper aan de Universiteit van Strathclyde die het onderzoek leidde. “Het lijkt erop dat sommige plastic deeltjes de zee kunnen verlaten en samen met zeezout, bacteriën, virussen en algen de atmosfeer kunnen binnendringen.”

Dat is een belangrijke ontdekking, want tot nog toe werd geen aandacht besteed aan de oceanen als een atmosferische bron van microplasticvervuiling.

De wetenschappers merken op dat er nog niet veel is geweten over het effect op mensen, maar dat een groeiend aantal onderzoeken aantoont dat er een potentieel gevaar bestaat door inademing van microplastic deeltjes.