Mechels bedrijf pionier in elektrificatie wagenparken

Power-Station is een Mechels bedrijf dat zoveel mogelijk wagenparken wil begeleiden in de transitie naar elektrisch rijden. En dat gaat veel verder dan enkel advies over de laadinfrastructuur. Zij gaan voor een industry 4.0. “We hebben lang aan de kar moeten trekken, maar we merken eindelijk meer positieve animo rond elektrisch rijden”, vertelt Isabelle Storme, Managing Director bij Power-Station.

Het traject van Isabelle Storme startte in 2007. Een marktstudie belichtte de mogelijkheden rond elektrificatie van wagenparken bij bedrijven. “We onderzochten wat nodig is om wagenparken van bedrijven te transformeren naar 100% elektrisch rijden. Wat bleek? We botsten op de energiecapaciteit van de wagenparken. Er was gewoonweg te weinig energie voorhanden.”

Totaalconcept voor elektrificatie nodig

“In 2014 hebben we onze aanpak op punt gezet. We beseften dat er een totaalaanpak nodig was om de transitie naar elektrische wagenparken te realiseren. Een eerste actiepunt was fleetmanagement. Want ook hier toonde een marktstudie aan dat er niemand mee bezig was. We ontwikkelden software voor het beheer van de elektrische fleet. Daarnaast geven we begeleiding in mobiliteitsoplossingen van de bedrijven. Hiermee zijn we exclusief.”

Maar daar stopt het niet. Power-Station helpt bij de uitwerking van een laadinfrastructuur voor de elektrische wagenparken. Een elektrische wagen vraagt nu eenmaal om een laadpaal. “Wat daarbij komt is ondersteuning bij ecologisch en veilig rijden. Er zijn veel mensen die nog nooit zelf elektrisch hebben gereden. Wij laten hen de voordelen en het gemak ervan ervaren. Elektrisch rijden is een andere ervaring dan rijden met een gewone auto. Er zijn vaak meer toeters en bellen aan een elektrische wagen. Voor sommige mensen kan dat wat overweldigend zijn. De veiligheid komt dan in het gedrang. Dat willen we hiermee voorkomen. En uiteraard geven we hen tips over hoe ze zuiniger kunnen rijden.”

Industriële partner voor lokale energievoorziening

“Een bijkomende dienst van Power-Station is het mee uitwerken van een plan rond hoe een bedrijf zelf lokale energie kan voorzien voor haar wagenpark. “Het liefst natuurlijk hernieuwbaar. We hebben hiervoor een industriële samenwerking met een bouwfirma. Het dossier is lopende en voor vier vijfde goedgekeurd. Het gaat om een innovatief concept waarmee bedrijven lokale energie kunnen opwekken. Zo koppelen ze zich los van het gewone energienet. Elektrische voertuigen spelen hierin een rol. De VUB betrokken we bij het voorafgaand onderzoek rond bidirectionaal laden en ontladen. Bij overproductie wordt de energie op het gepast moment gecapteerd. Wanneer er bijvoorbeeld een black-out zou zijn, kan die energie gebruikt worden. Bedrijven worden zo onafhankelijk. Dit project loopt ondertussen drie jaar.”

Power-Station wil hun ervaringen gebruiken om meer impact te genereren op maatschappelijk niveau. “We krijgen onder meer een beter beeld op wat elektriciteit mag kosten voor bedrijven. Hierdoor kunnen we marktmodellen ontwikkelen die we de volgende jaren gaan aftoetsen bij klanten.”

Believers en conservatieven

Zelf rijdt Isabelle Storme uiteraard al jaren elektrisch en maakt ze gebruik van de meest voorziene laadinfrastructuur. Dat maakt van haar een early adopter. “Hoe de bedrijven reageren op onze transitieplannen? Je hebt altijd believers en conservatieven. In de verschillende sectoren is het moeilijk om een lijn te trekken. Het is echt afhankelijk van de bedrijfsleider. Andere early adopters vinden de weg naar ons. Aan wie er nog niet klaar voor is, besteden we weinig tijd. Zij hebben eerst een proof of concept nodig. Net als studies en een duidelijk wetgevend kader. We zien dat er nog heel wat spelers naar elkaar zitten te kijken.”

“Wat we niet konden realiseren? We wilden het overaanbod van energie op bedrijfssites helpen verkopen aan andere sites. Alleen was dat een juridisch kluwen. We botsten op de distributienetbeheerder. Begrijpelijk, want dit is hun verdienmodel. Maar het is wel zonde.”

Meer animo voor elektrisch rijden

Isabelle Storme stond enkele jaren geleden als eerste op het Autosalon met een stand rond laadinfrastructuur. Dat zag ze in de afgelopen twee jaar veranderen. “Vandaag weet de doorsnee consument wel iets over laadinfrastructuur of elektrisch rijden. Sowieso is er meer animo en dat vind ik een positief signaal. Ik zie alleen maar verbeteringen. Wat de toekomst nog brengt voor ons? Er komt nog heel wat aan, maar daarover kan ik nog niets zeggen.”