In gesprek met jongvolwassenen, boek voor zelfregie en zingeving

Het boek In gesprek met Jongvolwassenen biedt een toegankelijke en breed inzetbare aanpak die jongvolwassenen doeltreffend helpt in de zoektocht naar regie over hun eigen leven.

Voor jongvolwassenen ligt de lat hoger dan ooit. Constante prestatiedruk en de daaruit voortvloeiende stress kunnen leiden tot klachten als somberheid, angst en paniek. Achter die symptomen gaan echter belangrijke vragen schuil over identiteit, zin en richting, zoals: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’.

Die specifieke twijfels vragen bij professionals om een holistische aanpak, met oog voor gezondheid en preventie, waarin zelfzorg, zelfregie en zingeving centraal staan. Hoe kom je van een klacht of probleem naar de onderliggende zingevingsvraag? Hoe kun je die vraag samen verkennen en zorg je ervoor dat de jongvolwassene zich gehoord, gezien en begrepen voelt?

In gesprek met jongvolwassenen biedt een nieuwe en inspirerende methode, met een brede blik op het persoonlijke verhaal vanuit vier dimensies: fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel. Met een persoonlijke vraag als baken help je jongvolwassenen hun leven op laagdrempelige wijze in kaart te brengen. Zo krijgen ze zicht op een nieuwe koers, ontdekken ze hun kompas en leren ze welke volgende stappen ze willen zetten.

Over de auteurs

Susanne Kruys (1963) is biografisch coach, opleider, auteur en medeoprichter van Square of Life. In al haar initiatieven als ondernemer zet zij de persoon centraal. Haar motto: ‘Ieder mens wil werkelijk gezien worden’.

Wouter Zuurbier (1966) is executive coach, opleider en medeoprichter van Square of Life. Met zijn sportieve aard brengt hij jongeren tot CEO’s in beweging. Zijn motto: ‘Je moet het vooral gaan doen’.

Wico Mulder (1973) is jeugdarts adolescenten, arts Maatschappij & Gezondheid en coach. Het kwetsbare gesprek voeren met aandacht voor gevoelens en emoties is essentieel voor heling. Zijn motto: ‘Ga op zoek naar het signaal achter de klacht’.

Wat zeggen anderen?

Prof. dr. Jan Derksen, emeritus hoogleraar klinische psychologie en praktiserend psychotherapeut

Enorm behulpzaam voor al diegenen die zich in hun hulpverlening met jongvolwassenen bezighouden. Met heel veel gevoel voor de thematiek van deze leeftijdsgroep buigen de auteurs zich over de fysieke, de sociale, de psychische en de spirituele dimensies en raken daarbij aan alle aspecten die betrekking hebben op het leven van jongeren in deze tijd.

Prof. dr. Arne Popma, hoogleraar en afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie Amsterdam UMC.  

‘Iedereen die te maken heeft met jonge mensen, professioneel of informeel, weet hoe lastig het soms kan zijn om in gesprek te raken. En toch weten we dat één goed gesprek soms een wereld van verschil kan maken, waar jonge mensen soms een leven lang profijt van kunnen hebben. De auteurs laten op een mooie en toegankelijke manier zien hoe een gesprek te structureren valt en welke inhoud en techniek daarbij komt kijken. Lees het boek, laat je inspireren en ga in gesprek.’

Dr. Anne Marsman, psycholoog en initiatiefnemer TraumaNet

‘De weg uit de duisternis, is er letterlijk en figuurlijk één van verlichting. Door samen met een ander op reis te gaan door zijn of haar levensverhaal en licht te schijnen op wat donker en verborgen is, ontstaat ruimte voor betekenisgeving en een nieuw perspectief. In feite precies wat dit boek beoogt, en waar het je ook nog eens een prachtige en gestructureerde methode voor biedt’.