Elektrische wagens: van faalangst naar straalangst? Is straling elektrische auto schadelijk?

elektrische wagens straling

Er gaan heel wat verhalen rond van mensen die gezondheidsklachten ervaren door het rijden met een elektrische of hybride wagen. Ze ervaren onder andere hoofdpijn, benauwdheid en hartkloppingen. De elektrische wagen wordt aangewezen als de schuldige. Meer bepaald zou de elektromagnetische straling schadelijk zijn. Tegelijk worden er in Europa 5G-masten in brand gestoken. Elektromagnetische straling lijkt de nieuwe onzichtbare vijand. Bestaat er zoiets als elektromagnetische gevoeligheid? En wat zijn de gevaren? Is straling elektrische auto schadelijk? Wij vroegen het aan Peter Van den Bossche, professor aan de VUB en een expert in elektrische auto’s. 

Straling elektrische auto: gevoelige materie

Professor Peter Van den Bossche bevestigt dat de kans bestaat dat sommige mensen zich niet goed voelen wanneer ze een elektrische wagen besturen: “Sommige mensen schijnen inderdaad ‘elektrosensitief’ te zijn, wat betekent ‘sterk gevoelig voor elektromagnetische velden’, maar specifiek onderzoek hierover is beperkt.”

Hij benadrukt echter dat de elektromagnetische velden in elektrische wagens helemaal veilig zijn: “Voor elektrische voertuigen zijn de risico’s beperkt. Voor de specifieke toepassing van inductieve (draadloze) lading, waar gebruik wordt gemaakt van hogere frequenties (125 kHz) worden er in de normen eisen opgelegd aan de maximale magnetische velden, alsook aan de thermische risico’s. Een dergelijke lader heeft immers hetzelfde werkingsprincipe als een inductiekookplaat – energieoverdracht door een veranderend magnetisch veld – en kan dan ook tot ongewenste opwarming van misgeplaatste metalen objecten leiden. Voor de meest gebruikte conductieve lading (met kabel) stelt dit probleem zich niet.” 

Professor dr. Peter Van den Bossche
Foto: VUB

Ritje in de microgolfoven?

Websites die zich resoluut verzetten tegen allerlei vormen van straling, claimen dat elektromagnetische straling ervoor kan zorgen dat de straling kan zorgen voor opwarming in het lichaam, wat uiteindelijk voor ongewenste gezondheidseffecten zorgt. De waarheid is volgens Van den Bossche echter genuanceerder: “Het elektromagnetisch spectrum is te verdelen qua golflengte (of frequentie). De aandrijflijnen van elektrische voertuigen maken gebruik van zeer lage frequenties, met een maximum van enkele tientallen kHz voor de vermogenelektronische schakelaars.

Voor inductief laden gaat men tot boven de 100 kHz. 5G-technologie, waarover de laatste tijd ook heel wat commotie rond ontstaan is, maakt eerder gebruik van het GHz-domein. Dit zijn microgolven, vandaar ook de bekommernis dat deze tot opwarming van weefsels zou leiden. Bij elektrische tractie komen dergelijke frequenties niet voor, enkel communicatie maakt van dergelijke frequenties gebruik.”

Het is echter niet omdat straling opwarming kan veroorzaken, dat het daarom ook een voorwaarde is. Professor Van den Bossche legt het graag uit in mensentaal: “Een vergelijking die hier kan gemaakt worden heeft te maken met de volgende toepassing: welke vermogens worden gebruikt voor welk doel?

De vermogens die nodig zijn voor het overbrengen van informatie zijn veel minder dan wat nodig is wil men de straling met hetzelfde frequentiegamma gebruiken om te verwarmen, zoals in een microgolfoven. Ter vergelijking: ook infraroodstraling kan gebruikt worden om informatie over te brengen (zoals bij een afstandsbediening van een televisie), maar de vermogens die hierbij gebruikt worden zijn zeer klein en zullen geen opwarming (zoals bij een infraroodsauna) veroorzaken.”

Over magische middeltjes en creatieve complotdenkers

Enkele van de websites die zich argwanend opstellen tegenover elektromagnetische straling, bieden ook allerlei producten aan om de straling te beperken. Dat is op zich zeer opmerkelijk. Volgens Van den Bossche zijn deze producten echter zinloos: “Dergelijke toestellen zijn eerder als kwakzalverij te beschouwen.” Hij verwijst in zijn antwoord naar een artikel op de website van SKEPP (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale), dat deze producten bestempelt als ‘goedkoop bedrog’. Hij hekelt tegelijk de onderzoeken waar tegenstanders van straling naar verwijzen: “Voor betrouwbare onderzoeksresultaten is het nuttig te refereren naar wetenschappelijke publicaties. Academische studies zijn steeds gereflecteerd in dergelijke publicaties.”

Ten slotte heeft professor Van den Bossche nog een antwoord klaar over de recent afgebrande 5G-masten: “Dit vandalisme wordt gepleegd door mensen die zich laten voeren door complottheorieën waarvan er vele de ronde doen. Het verband tussen virussen en 5G is totaal uit de lucht gegrepen, maar sommigen kan men alles laten geloven en tot alles aansporen. Een handvol fanatici kan op deze wijze de meest gekke ideeën breed verspreiden. Dat kan zeer gevaarlijk zijn.”

Brent Bertels