Een vergelijking van warmtepompen

Welke warmtepomp is het beste voor mijn huis? Veel mogelijkheden, maar wat rendeert het snelst? Zijn combinaties met andere bronnen van hernieuwbare energie mogelijk en efficiënt? Veel vragen, met goede antwoorden.Een vergelijking van warmtepompen is belangrijk. Warmtepompen zijn “hot”, maar er zijn nog steeds veel mogelijkheden en het is een te dure investering om zomaar iets te kiezen gewoon “omdat het goed is voor het milieu”.

Mogelijkheden

Zoals reeds uitgelegd in een vorig artikel zijn er veel verschillende soorten pompen. In dit artikel zullen de voor- en nadelen van de pompen aan bod komen, en mogelijke combinaties. Ook rendement op korte en lange termijn spelen een grote rol in de portefeuille.

Grond-waterwarmtepomp en water-waterwarmtepomp

Een belangrijk aspect is dat je hier twee systemen hebt. Het horizontaal en verticaal captatienetwerk. Het verschil zit uiteraard in de eerste plaats in de diepte. Een horizontaal netwerk ligt meestal niet veel dieper dan een paar meter onder het oppervlak, terwijl een verticaal netwerk veel dieper en wel tot 150 meter diep kan gaan, zonder vergunning in Vlaanderen (afhankelijk van locatie). Het grote verschil tussen beide zit echter in het rendement. Het rendement van het verticaal netwerk ligt ontzettend hoog en neemt tevens veel minder plaats in dan de horizontale variant. Het enige nadeel is echter wel voelbaar in de portefeuille. Het is een dure operatie met soms het nodige papierwerk, maar het is duidelijk dat de investering op lange termijn wel loont. Dit geldt voor zowel het gebruik van grondwater als grondwarmte.

Lucht-waterwarmtepomp en lucht-luchtwarmtepomp

Het verschil tussen een lucht-waterwarmtepomp en een lucht-luchtwarmtepomp is te verwaarlozen. Het hangt er vooral van af wat reeds aanwezig is in de woning. Als uw huis al voor een groot deel duurzaam verwarmd wordt, maar uw water nog niet, is een lucht-waterwarmtepomp misschien interessanter. Andersom is dit uiteraard ook het geval. Beide systemen zijn vaak handig te gebruiken als bijverwarming, al kunnen krachtigere installaties ook autonoom werken afhankelijk van het energieverbruik.

Lucht versus water en grond

Het grote verschil tussen de waterpompen zit in het verschil van prijs en rendement. Een warmtepomp op basis van water of grond is een heel pak duurder, maar heeft wel een rendement dat veel hoger is. Het voordeel is ook dat het sneller autonoom ingezet kan worden. Hiertegenover staan dan de luchtpompen, die goedkoper zijn, maar wel een lager rendement hebben. Deze worden meestal eerder ingezet als bijverwarming. Lucht-warmtepompen zijn ook steeds beschikbaar, terwijl grond- of water-warmtepompen dit niet altijd zijn omwille van hun ligging.

De beste keuze

Uw keuze hangt grotendeels af van het budget dat u ter beschikking heeft en uw locatie. Beide investeringen betalen zichzelf terug, maar grond- en waterwarmtepompen zijn nu eenmaal een pak duurder en niet altijd voor handen. Beide werken ze ook goed samen met andere bronnen van hernieuwbare energie. Veel keuzes dus maar gelukkig geen foute.