Circulair ondernemen? Bied uw producten aan als dienst!

Dé clue om te verdienen aan producten die nooit stuk gaan? Dat doe je door de belangen van de klant en die van de producent samen te brengen. Klinkt dat wat abstract? Om het concreet te maken geven we een voorbeeld van een KMO die erin slaagt om haar product – een inkommat – als een dienst aan te bieden aan de klant.

Inspelen op veranderende noden

Verimpex gebruikt al jaren recyclaten en nevenstromen. Zo wordt een van hun high-end inkommatten vervaardigd uit vliegtuigbanden, aluminium en staalkabel. De matten gaan makkelijk twintig jaar mee – een extreem lange levensduur. Vanuit een eco-designstandpunt gezien dus een topproduct voor een circulair businessmodel.

De onderneming kiest voor producten die modulair zijn opgebouwd, zodat ze op de wisselende modetrends en de vereisten en verwachtingen van de klant kunnen inspelen zonder grote kosten te maken. De truc is dus om als dienstverlener dicht bij uw klanten te staan en hun veranderende noden snel te detecteren. Omdat zo de doelstellingen van klant en producent samen lopen, verdwijnt een deel van de spanning tussen beide partijen en ontstaat er een goede basis voor een langdurige samenwerking.

Van producent tot dienstverlener

In deze nieuwe situatie gaat het dus niet meer om verbruik, maar om gebruik van materialen. In de praktijk betekent dat dat producenten transformeren tot dienstverleners, via het product-as-a-service-model. Daardoor zullen bedrijven er beter in slagen om:

  • grondstoffen te besparen. De eigendom wordt van de consument naar producent verschoven. Het product blijft in eigendom van de onderneming, waardoor grondstoffen hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden in de onderneming.
  • sneller in te spelen op veranderende klantenvragen
  • de klantenrelatie te versterken
  • de winstgevendheid te vergroten door een continue financiële instroom. De klant betaalt nu niet één keer voor de aankoop van een inkommat, maar betaalt maandelijks of jaarlijks een fee voor de huur en het onderhoud van de mat.