Beperk bedrijfsafval en bespaar

Het stimuleren van een goede traceerbaarheid en de opvolging van de afvalproductie op basis van betrouwbare data is een belangrijke eerste stap om de kosten van bedrijfsafval te reduceren. Dat kan al heel eenvoudig, bijvoorbeeld door elke stroom een eenduidige naam en uniek nummer te geven, zoals ze bij Volvo Cars Gent doen.

Inzicht in de kosten

Als bedrijf bent u verplicht om uw geproduceerde afvalstromen maandelijks in kaart te brengen in uw afvalstoffenregister. Dat register vult u in op basis van de afgiftebewijzen die u krijgt van uw inzamelaar. Door de hoeveelheid geproduceerd afval en de prijzen te monitoren, wordt duidelijk welke ingrepen nodig zijn om kosten te besparen. Zo kunt u een dure afvalstroom als restafval reduceren door (goedkopere) selectieve stromen, zoals pmd, papier en karton of folies, apart in te zamelen. Voor concrete tips over uw afvalbeheer kan u terecht op Cirkeltips.

Meer info

Meer informatie en een plan van aanpak vindt u op de blog van Sirris.