Asbest verwijderen op een veilige manier

Asbest ontdekt in je woning? Als het niet beschadigd of versleten is, dan mag het vaak blijven zitten. Wanneer het wel schade heeft opgelopen, dan is het best om de materialen te verwijderen. Beschadigde of versleten materialen in asbest kunnen namelijk schadelijke vezels vrijgeven. Die kunnen ernstige gezondheidsproblemen zoals longkanker veroorzaken wanneer ze worden ingeademd. En dat zelfs nog tot tientallen jaren na het inademen. Veilig verwijderen is dus de boodschap!

Zelf verwijderen of toch beter iemand inschakelen?

Bij het verwijderen kunnen die vezels ook vrijkomen, daarom is het belangrijk dat je er voorzichtig mee omgaat of in het beste geval een erkende asbestverwijderaar inschakelt. Afhankelijk van het materiaal mag je het wel of niet zelf verwijderen. Bij niet-hechtgebonden asbest of los asbest zoals plaasterisolatie of kachelkoord moet verplicht een erkende asbestverwijderaar langskomen.

Vraag hier vrijblijvende hieronder offertes op in jouw regio voor asbest verwijderen. 

Als jet het zelf doet is een goede bescherming onontbeerlijk.

Checklist bescherming

Voor hechtgebonden asbest in slechte staat kan je ook best beroep doen op een gespecialiseerde aannemer of zelfs een erkende asbestverwijderaar. Verkeert de hechtgebonden asbest in goede staat, dan kan je het zelf verwijderen. Golfplaten die bijvoorbeeld nog intact zijn en eenvoudig los te schroeven kan je op eigen houtje verwijderen. Daarbij moet je wel enkele wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen treffen.

Waar moet je op letten?

Als je ervoor kiest om hechtgebonden asbest zelf te verwijderen, moet je op de volgende maatregelen letten:

  • Je dient het asbesthoudend materiaal bevochtigen of fixeren zodat er minder stof vrijkomt.
  • Je moet asbestelementen één voor één handmatig losmaken zonder ze te breken.
  • gebruik handwerktuigen, zoals een schroevendraaier of klauwhamer. Mechanische werktuigen met een grote draaisnelheid zoals boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven en hogedrukreinigers zijn verboden omdat ze stof veroorzaken.
  • Je mag niet met asbesthoudende materialen gooien. Breng ze voorzichtig naar de begane grond.
  • Je moet een stofmasker van de beschermingsklasse FFP3 en een wegwerpoverall dragen.
  • Je moet aangepaste containers of zakken gebruiken voor asbestafval en het zo snel mogelijk afdekken. Daarna moet het afval zo snel mogelijk afgevoerd worden.
  • Bij het verwijderen van asbest in het huis moet achteraf alles met water schoongemaakt worden. De gebruikte dweilen, doeken en wegwerpoverall moet mee met het asbestafval afgevoerd worden.
  • Bij het verwijderen van asbest buiten het huis moeten de ramen en deuren gesloten en het ventilatiesysteem uitgeschakeld worden.

Waar kan je terecht met het asbestafval?

Gewoon in het containerpark! Pak het hechtgebonden asbest dat je zelf hebt verwijderd wel goed in en vermijd dat er stof vrijkomt of dat het breekt tijdens het transport. In de meeste containerparken kan je zelfs gratis een beperkte hoeveelheid asbestcement kwijt. Let wel op dat je het asbestafval gescheiden houdt van ander bouw- en sloopafval.

Als je een aannemer hebt ingehuurd voor de verwijdering van asbest, dan regelt die de afvoer van het afval. Erkende verwijderaars zorgen ervoor dat het reglementair wordt afgevoerd, verwerkt en gestort. Vraag wel even een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen, zodat je een bewijs hebt dat het asbestafval volgens de wet is afgevoerd. Het hergebruiken van asbestmateriaal dat je verwijderd hebt is trouwens verboden. Golfplaten ‘recycleren’ als kippenhok of houtafdekking mag dus niet!

Ben je trouwens niet zeker of je wel met asbest te maken hebt? Lees hier hoe je asbest kan herkennen!